Evaluatie 5 jaar Caribisch Nederland en 30 jaar Land Aruba

Lessen voor het koninkrijk

Heeft Caribisch Nederland toekomst? Wat betekent 10.10.10 voor de relatie tussen Caribisch Nederland en de Caribische landen van het Koninkrijk: Aruba, Curaçao en Sint Maarten? Moet het Koninkrijk op andere leest worden geschoeid? Wat is de stand van zaken van Land Aruba na 30 jaar? Welke kant moeten we op?

In deze bijeenkomst is er naast een lezing, waarin prikkelende stellingen worden ingenomen, ook ruime gelegenheid voor discussie.

Door prof. mr. Herman E. Bröring

Geïnteresseerd in dit seminar?

Meer informatie