Afscheidssymposium Dirk Herman de Jong

Da Capo al Fine

U wordt hierbij uitgenodigd voor de afscheidssymposium van e.m. prof. mr. Dirk Herman de Jong.

In dit symposium zullen verschillende lezingen worden gegeven ter gelegenheid van de afscheid van onze eerbare collega e.m. prof. mr. Dirk Herman de Jong.

  • Cybercrime: is de Arubaanse wetgeving up to standard?, prof. mr. Evert F. Stamhuis
  • Een olifant in de porseleinkast: over de roep om minimumstraffen en hoe het ook anders kan, mr. Remy Gaarthuis
  • Sancties onder druk, mr. Frans van Deutekom
  • De spannende raakvlakken van het strafrecht met de psychologie, de psychiatrie, de statistiek, de natuurwetenschappen, de politiek en de publieke opinie, e.m. prof. mr. Dirk Herman de Jong

Geïnteresseerd in dit symposium?

Meer informatie