De fiscale internationale trends

De Financieel Economische Faculteit (FEF) van de Universiteit van Aruba in samenwerking met Deloitte nodigt u uit voor een lezing: De Fiscale internationale trends gegeven door prof. dr. Peter Kavelaars.

Thema’s zoals, ontwikkelingen in de rechtspraak van het Hof van Justitie, ontwikkelingen in Nederlandse fiscale regelgeving en rechtspraak, internationale informatie-uitwisseling etc. zullen in deze lezing worden besproken.

Door prof. dr. Peter Kavelaars

Geïnteresseerd in deze lezing?

Meer informatie