Gelijke behandeling is de motor van de mensenrechten

In dit gastcollege zal Mr. Adriana van Dooijeweert allereerst ingaan op de problematiek van gelijke behandeling en het verbod van discriminatie aan de hand van een aantal spannende casus. In de tweede helft zal de taak en de functie van het College voor de Rechten van de Mens aan de orde worden gesteld.

Dit gastcollege is bestemd voor studenten rechtsgeleerdheid van de bachelor 2, bachelor 3 en master.

 

Door Mr. Adriana van Dooijeweert

Geïnteresseerd in dit gastcollege?

Meer informatie