Handel

Hoe worden handelscijfers inzichtelijk gemaakt en welk effect hebben handelsstromen op Aruba?

Mensen en instellingen kunnen handel drijven vanuit verschillende motieven. De spreker zal een overzicht schetsen van de belangrijkste motieven.


Daarnaast zal hij ingaan op het belang van handel voor een open economie als Aruba en zal hij de handelscijfers op een dusdanige manier duiden, dat die cijfers beter te doorgronden zijn en meer betekenis krijgen. Door met visuele hulpmiddelen handelscijfers op verschillende manieren te presenteren komt de wereld achter die cijfers tot leven.

Door ing. B.G. (Bernhard) van der Biessen MSc.

Geïnteresseerd in deze lezing?

Meer informatie