(Transnationale) private regulering

Helpt dat handhaving door de overheid?

De discussie over alternatieven voor (traditionele) overheidsregulering is niet nieuw. In dit college komt echter een alternatief aan de orde dat als zodanig nog geen ruime belangstelling in de literatuur heeft genoten: regulering door middel van het privaatrecht.

Door prof. mr. Martijn Scheltema

Geïnteresseerd in dit gastcollege?

Meer informatie