PAO-cursus: Internationale Koopovereenkomst

Onderwerpen:
  • De internationale bevoegdheid van de Arubaanse rechter in verband met de internationale koopovereenkomst,
  • Het toepasselijke recht op de internationale koopovereenkomst, inclusief toepasselijkheid CISG (Weens Koopverdrag), en de battle of forms,
  • Rechtsmiddelen voor partijen volgens Arubaans recht, CISG en de Uniform Commercial Code,
  • Het eigendomsvoorbehoud in het kader van de internationale koopovereenkomst.

Door prof. dr. Matjaž Tratnik, Universiteit van Maribor & dr. mr. Jona Israël, Universiteit van Aruba

Geïnteresseerd in deze cursus?

Meer informatie