Maatschappelijke pressie en rechterlijke tussenkomst in het regeringsbeleid

Op initiatief van een maatschappelijke organisatie – de stichting Urgenda – werd de Nederlandse staat in 2015 bij rechterlijke uitspraak bevolen zijn klimaatpolitiek te intensiveren.

Het vonnis van de Haagse rechtbank veroorzaakte grote opschudding, met name omdat het een rechterlijke tussenkomst in zaken van regeringsbeleid betekende.

In de lezing zal het vonnis van de rechtbank kritisch geanalyseerd worden, met bijzondere aandacht voor de internationale verplichtingen en de constitutionele bezwaren.

Is deze vorm van rechterlijke interventie een vernieuwing in het verkeer tussen regering en maatschappelijke pressiegroepen?

Door prof. dr. Evert Stamhuis

Geïnteresseerd in deze lezing?

Meer informatie