Nationale Requireer Wedstrijd voor Studenten 2017

Op 14 april jongstleden vond in het Paleis van Justitie te Amsterdam de Nationale Requireer Wedstrijd voor Studenten plaats. De Universiteit van Aruba deed dit jaar voor het eerst mee en heeft in samenwerking met het Openbaar Ministerie in Aruba de Arubaanse student Jurney Tromp afgevaardigd naar Amsterdam.

Jurney is tweedejaars bachelor studente Arubaans recht en was met haar 19 jaar de jongste deelnemer aan de wedstrijd. Zij behaalde een gedeelde tweede plaats en haar voordracht van het requisitoir is verkozen tot de beste performance. Zij is energiek, authentiek en durfde rechtstreeks alles te benoemen. ‘Een sterke persoonlijkheid die er durft te zijn.’ Klik hier voor Jurney’s optreden tijdens de wedstrijd.

Jurney moest haar plek delen met Rolf Limburg (masterstudent aan de Universiteit van Amsterdam). Hij had volgens de jury de scherpste repliek. Zijn prachtige logica en pure juridische benadering brachten hem de gedeelde tweede plaats.

Bo te Baerts (derdejaars bachelorstudente aan de Universiteit Maastricht) had volgens de vakkundige jury het beste requisitoir en won daarmee de NRWS 2017!

De drie winnaars hebben een stage gewonnen bij het Openbaar Ministerie.