Intensieve Mechatronica Training

Deze cursus op HBO niveau geeft een verbreding van de kennis en inzichten die nodig zijn om de technische ontwikkelingen beter te kunnen volgen en toe te kunnen passen.

Door de Universiteit van Aruba & Accenda

Geïnteresseerd in deze training?

Meer informatie