Child with the scale of justice

Luisteren naar de stem van het kind

Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging’ (Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (artikel 3, eerste lid)).

In haar werk als strategisch adviseur en bemiddelaar bij de Nationale ombudsman en Kinderombudsman in Nederland en ook als familie-mediator en bijzondere curator houdt Marion van Dam zich dagelijks bezig met de vraag wat in het belang van het kind is. Daarbij is het cruciaal de mening van het kind zelf te kennen.

Ze neemt u graag mee in een concrete casus die zij als familie-mediator vanuit de rechtbank kreeg doorverwezen. Vragen en opmerkingen uit de zaal zijn van harte welkom!

Geïnteresseerd in deze lezing?

Meer informatie