Jean Léon Gérôme, Phryne revealed before the Areopagus (1861)

Op jacht naar rechtvaardigheid

Recht en politiek zijn in een democratische rechtsstaat onlosmakelijk met elkaar verbonden. Soms gaat dat goed en werken ze samen. Andere keren vechten ze elkaar de tent uit. Het recht en de politiek verzoenen zich gelukkig altijd weer omdat zowel het recht als de politiek streven naar rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid is het hoogste doel voor zowel de rechter als de politicus.

Het begrip rechtvaardigheid gedraagt zich als een paling/murene in een emmer snot: als je het probeert vast te pakken, glibbert het zo weer uit je handen. In mijn lezing zal ik mijn eigen pogingen uit de doeken doen om greep te krijgen op die lastige rechtvaardigheid, eerst als rechter en later als politicus. Ik zal dat doen aan de hand van theorie, maar ook aan de hand van vele voorbeelden. Ik vraag u met mij mee te denken. Want één ding weet ik wel zeker: als het denken stopt, is de rechtvaardigheid verdwenen!

Door Jeroen Recourt

Geïnteresseerd in deze lezing?

Meer informatie