Kickoff “De zaak is rond” onderzoeksproject circulaire economie

PERSBERICHT 19 SEPTEMBER 2017

De Universiteit van Aruba (UA) is, samen met Hogeschool Windesheim (Zwolle) en Stenden (Assen), een onderzoeksproject gestart naar de circulaire economie dat deels in Nederland en deels op Aruba zal plaatsvinden. Er zal onderzoek gedaan worden naar de financiële uitdagingen van midden- en kleinbedrijven die willen investeren in duurzaamheid.

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en zodoende waardevernietiging te minimaliseren. Ondernemers zullen dus op een andere, innovatieve manier naar hun bedrijfsprocessen moeten kijken, om hun bedrijfsvoering circulair in te richten.

Onlangs vond de kick-off in Blue City te Rotterdam plaats, een centrum voor circulaire bedrijven, gevestigd in het voormalige Tropicana zwembad, Bij de kick-off waren zo’n 20 mensen vanuit verschillende organisaties en bedrijven aanwezig. Niet alleen Nederlandse organisaties waren vertegenwoordigd, maar ook Aruba werd vertegenwoordigd door personen van de UA en het Arubahuis. Tijdens de kick-off werd het onderzoek toegelicht en enthousiast ontvangen.

Om de deelnemers te inspireren en de bijeenkomst een praktische insteek te geven, gaf de heer Johannes Baas, alumnus van Windesheim en eigenaar van de onderneming Dutchfiets (zie www.dutchfiets.nleen presentatie over een door hem ontwikkelde fiets en het daaraan gepaard gaande financieringsproces. Dutchfiets is een maatschappelijk verantwoorde, onderhoudsarme designfiets opgebouwd uit recyclebaar kunststof.

Het onderzoek genaamd “De Zaak is Rond” loopt vanaf september 2017 tot en met juli 2019. Het richt zich op bedrijven met een circulaire businesscase die te maken krijgen met financiële uitdagingen als gevolg van deze innovatieve bedrijfsvoering. Bedrijven in de circulaire economie worden uitgedaagd om financiële vraagstukken anders te gaan belichten. Het onderzoek draagt bij aan het vinden van passende oplossingen.

In maart jongstleden werd door projectleider Windesheim de aanvraag ingediend voor financiering van dit onderzoek bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NOW), die recentelijk is toegekend. Aan het onderzoek doen verder de Hogeschool Stenden, Circle Economy, Sustainable Finance Lab, de ING Bank en ilab Greenpac en natuurlijk een flink aantal innovatieve bedrijven mee. Vanuit Aruba zijn Bureau Innovatie en de Universiteit Aruba consortiumpartners. Ook doen enkele Arubaanse bedrijven mee die koplopers zijn op het gebied van duurzaamheid c.q. circulariteit.