Various international flags

PAO-cursus: Veiligheidsbeleid, Culturele, Technische en Politieke Ontwikkelingen

De nationale en internationale ontwikkelingen laten een erosie van vertrouwen zien, die velerlei oorzaken heeft, van “binnen” en van “buiten”. Daarin spelen geweld en dreiging met geweld een belangrijke rol, vooral door een gevoel van onmacht bij het beteugelen daarvan. Terroristische organisaties opereren per definitie buiten de wet, maar ook staten trekken zich soms niets aan van de eisen van het internationale recht. Dat geweld draagt bij aan een maatschappelijk klimaat van onzekerheid, ook doordat men afhankelijk is van de ongestoorde toestroom van brandstoffen, grondstoffen en informatie.

De veiligheidssituatie in het Caribische gebied heeft eigen kenmerken. De fundamentele ontwikkelingen gelden wereldwijd, maar de kleinschaligheid van de overheidsfuncties maakt internationale samenwerking nóg belangrijker.

Programma van de cursus
Blok 1 Human security en geopolitiek van de gevoelens
Blok 2 Flow security
Blok 3 Justitieel veiligheidsbeleid met nieuwe technieken zoals big data-analyses
Blok 4 Samenhangend veiligheidsbeleid in Europa en in het Caribische gebied

Doelgroep: professionals in de veiligheidssector in brede zin (defensie, rechtshandhaving, preventie) op wetenschappelijk of HBO-niveau; onderzoekers en beleidsadviseurs op dit terrein.

Door: Prof. dr. Ernst M.H. Hirsch Ballin

Geïnteresseerd in deze postacademisch onderwijs cursus?

Meer informatie