Inspiratie uit het christendemocratische denken in de 21ste eeuw

Mede tegen de achtergrond van Laudato Si’

In deze lezing gaat professor Hirsch Ballin in op aspecten van de christendemocratie. Deze voor de Westerse wereld belangrijke politieke stroming baseert zich op de judeo-christelijke traditie. Bij een bezinning op verschillende aspecten van deze politieke stroming zal Hirsch Ballin tevens de Laudato Si’ (Wees Geprezen) betrekken. Dit is een encycliek van paus Franciscus die op 18 juni 2015 werd gepromulgeerd en die heeft tot onderwerp de beschermwaardigheid van de aarde en het milieu.

Spreker Prof. dr. Ernst M.H. Hirsch Ballin

Geïnteresseerd in deze lezing?

Meer informatie