50 euro bill and euro coins

Openbare Financiën, Beleid en Toezicht

Hoe kan financieel toezicht bijdragen aan het bereiken van houdbare overheidsfinanciën? In dit openbaar college wordt aan de hand van inzichten en ervaringen uit de praktijk ingegaan op het financieel toezicht in Aruba, de rollen en rolvastheid van de toezichthouders en op de uitdagingen voor de Arubaanse openbare financiën en de betekenis daarvan voor het begrotingsbeleid en de stakeholders.

Het openbaar college is de aftrap voor de masterclass “Effectief financieel toezicht” die de Raad van Advies samen met de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering en de Academie voor Wetgeving heeft georganiseerd voor de leden van de financiële keten. Aan de masterclass doen ook functionarissen uit de keten van Curaçao en Sint Maarten mee.

Door: De Raad van Advies en de Universiteit van Aruba

Sprekers:

  • mr. F.M. d.l.s. Goedgedrag, voorzitter Raad van Advies
  • drs. P.J.C.M. van den Berg, staatsraad Raad van State
  • J. van Hofwegen, directeur bij de Algemene Rekenkamer, Den Haag

Geïnteresseerd in dit openbaar college?
Meer informatie