Hand holding paper family

Professionalisering van het methodisch handelen en het samenwerken met ouders

De workshops worden aangeboden in samenwerking tussen de universiteit van Aruba en Zuyd Hogeschool uit Nederland.  Daarbij komen als sub-thema’s aan de orde: methodisch werken, professionele ouderbetrokkenheid en oudergerichtheid in diverse sectoren, en intervisietraining m.b.t. professioneel communiceren met ouders. Bij de twee workshopdagen over professioneel werken met ouders worden deelnemers expliciet geadviseerd voor beiden in te schrijven. Deelnemers worden toegerust met generieke kennis over methodisch werken en de intervisiemethodiek en specifiek over het professioneel samenwerken met ouders.

Door dhr. Wim Goossens, dhr. Pieter Remmerswaal en gastdocent mevr. José Koster

Geinteresseerd in deze workshop?

Meer informatie