Toekomstbestendige en Experimentele Regelgeving

Wet- en regelgevers staan onder toenemende druk om in te spelen op maatschappelijke en technologische innovatie. Of het nu gaat om zelfrijdende auto’s, drones, human chipping, blockchain, big data, de deeleconomie van Uber en Airbnb, of om internetstemmen, de regelgevende reactie moet ‘toekomstbestendig’ zijn!

Dat geldt voor ongewenste innovatieve praktijken, die liefst per direct beteugeld worden, maar evenzeer bestaat behoefte aan juridische aansporing en ondersteuning voor het bevorderen van gewenste innovatieve praktijken, of daarop gerichte proefnemingen. In beide perspectieven is experimentele regelgeving, zoals door ‘regelluwe zones’, een belangrijk instrument om gedurende korte tijd en meestal lokaal, een uitzonderlijk regiem van kracht te laten zijn om innovaties uit te proberen en te bezien welke (combinatie van) beteugeling en/of bevordering wenselijk of noodzakelijk is. Een belangrijke vraag is natuurlijk hoeveel experimenteerruimte rechtstatelijk beschouwd aanvaardbaar is, zoals met het oog op rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, zeggenschap en de bescherming van fundamentele rechten, en hoe deze ruimte het best kan worden gebruikt; in een goede balans tussen effectief en legitiem.

De uitdaging die innovatie vormt voor regelgeving is zo oud als het recht zelf. Zelden was de dynamiek echter zo groot en zo alomtegenwoordig. En zo kan het zijn dat ook de Arubaanse overheid zich terdege moet bezinnen op mogelijkheden om de toekomstbestendigheid van hun regelgeving te bevorderen, zoals door experimentele regimes. Dit seminar is bedoeld om met regelgevers, innovators (publiek of privaat) en anderen met interesse in ‘verantwoordelijk innoveren’, te spreken over de hedendaagse inzichten en praktijken op dat gebied.

Spreker: Prof. mr. dr. M.A. Heldeweg

Geïnteresseerd in dit seminar?
Meer informatie