Met wiskunde de toekomst in!

Eerste Arubaanse Wiskunde Dag

Sinds 2013 leidt de Universiteit van Aruba leraren wiskunde op. Studenten worden opgeleid tot bekwame docenten voor het voorgezet onderwijs. Tijdens hun opleiding maken ze kennis met de laatste ontwikkelingen op het vakgebied. Die ontwikkelingen gaan tegenwoordig zo snel dat ze nauwelijks zijn bij te houden.

De Universiteit van Aruba ziet het dan ook als haar taak om naast het opleiden van studenten tot wiskundedocent, ook zittende leerkrachten bij te praten. Toegang is gratis voor iedereen die wat met wiskundeonderwijs heeft of geïnteresseerd is in wiskundeonderwijs.

Door Universiteit van Aruba

Geïnteresseerd in de eerste Arubaanse Wiskunde Dag?
Meer informatie