Een cocolishi als metafoor

Een cocolishi als metafoor geeft een overzicht van tweehonderd jaar poeticale ontwikkeling van de ABC-eilanden, van Eurocentrisme naar eigenheid, van imitatie naar creatie.

De poëtica van de moderne lokale woordkunst is die van het integreren van het lokale als onweerspreekbaar onderdeel van een mondiale cultuur, maar nu niet meer als dwingend extern voorbeeld maar als persoonlijke positiebepaling, waarbij de onderlinge positie en relatie van de wereldliteratuur en de lokale literatuur een complete ommezwaai hebben gemaakt.

Met de nieuwe poëtica worden auteurs van imitator tot creator, waarmee ze de mondiale literatuur immers dienstbaar maken aan de lokale en persoonlijke creativiteit.

Geïnteresseerd in deze lezing?

Registreer nu!