Mar 01: Actualiteiten bestuurs(proces)recht

Meer menselijke maat in het bestuursrecht?

De afgelopen jaren heeft zich in de jurisprudentie van de hoogste Nederlandse bestuursrechters een aantal opvallende wijzigingen voltrokken. Sommige komen neer op een meer indringende toetsing, vaak ook op extra aandacht voor de omstandigheden van het geval. Daarmee lijkt sprake te zijn van meer menselijke maat in het bestuursrecht.

Dit geldt in het bijzonder het terugkomen van besluiten die inmiddels formele rechtskracht hebben gekregen en de inherente afwijkingsbevoegdheid in het kader van beleidsregels. Opmerkelijk is voorts de indringende toetsing aan formele beginselen van behoorlijk bestuur waar fundamentele (EVRM-)rechten op het spel staan. Andere belangrijke ontwikkelingen betreffen het begrip belanghebbende, het causaal verband bij overheidsaansprakelijkheid, de inzet van deskundigen en de vraag hoe de exceptieve toetsing aan algemeen verbindende voorschriften moet worden ingericht.

Al deze onderwerpen zijn ook voor het Arubaanse bestuursrecht van groot belang. Immers, door het concordantiebeginsel en de betrokkenheid van leden van de Raad van State bij de Arubaanse rechtspraak heeft de jurisprudentie van dit rechtscollege op het Arubaanse bestuursrecht sterke invloed.

De deelnemers worden in de gelegenheid gesteld zelf (tevoren) vragen te stellen aan de docent (h.e.broring@rug.nl). Wanneer deze vragen van meer algemene betekenis zijn, zullen ook zij op de bijeenkomst worden behandeld.

Docent: Prof. mr. dr. H.E. (Herman) Bröring

Geïnteresseerd in dit interactief college?

Meer informatie