Feb 23: Territoriale geschillen in de caribische regio

De rol van het internationaal recht

Veel conflicten in de wereld hebben hun oorsprong in geschillen tussen landen over land- en zeegrenzen. Ook in de Caribische regio bestonden en bestaan de nodige (zee)grensgeschillen. In deze lezing zal worden ingegaan op de juridische grondslagen voor aanspraken van landen op land- en zeegebieden en de juridische middelen om geschillen daarover te beslechten. Vervolgens zullen enkele actuele geschillen in de Caribische regio onder de loep worden genomen.

Spreker: Prof. Fred Soons

Geïnteresseerd in deze lezing?

Meer informatie