Entries by University of Aruba

Workshop: Power and Control

The key to create a positive attitude in a world full of violence! What is the need of all human beings in the world today? Everyone is looking for peace, love, happiness and harmony, but most of us experience the opposite. It seems that no one knows where and how to find those invaluable treasures.

Start-up Weekend: Circular Economy

Join Co.lab Academy & Brenchie’s lab for a weekend workshop to design and prototype businesses for the future! Two days of hands-on workshops exploring the circular economy, resource mapping, and building start-ups to fit our future.

OGM program welcomes its 8th graduate Nurianne Helder

On July 8th, 2016 the Organization Governance and Management program (OGM) welcomed its 8th graduate, Nurianne Helder, as a member of the OGM community. To mark this milestone professionals who attended the thesis defense were interviewed. This video presents a summary of what they had to say…

Decaanlezing: De raadsman bij het politieverhoor

Met zijn arrest in de zaak Salduz heeft het Europese Hof voor de Rechten van een Mens (EHRM) een trend gezet waarvan de betekenis voor de strafrechtspleging van de lidstaten van de Raad van Europa nauwelijks overdreven kan worden. De doorwerking van deze rechtspraak vertoont verschillende, maar samenhangende aspecten: de rechtsvorming op supranationaal niveau, de […]

PAO-cursus: Appartementsrecht en Timesharing

Cursus 1: Appartementsrecht Dinsdag, 24 mei 2016 Het appartementsrecht is volop in beweging, na een aarzelende start in de jaren vijftig van de vorige eeuw wordt deze rechtsfiguur veelvuldig toegepast om juridisch vorm te geven aan de ontwikkeling en uitgifte van rechten op delen van gebouwen en grond aan verschillende rechthebbenden.

Eén studie, twee diploma’s

Eén studie, twee diploma’s is een artikel gepubliceerd in de Aruba Dushi Tera tijdschrift. Het artikel gaat over de aanbod van een “Double Degree Master Programme in International and European Tax Law. Hieronder kun je het hele artikel lezen.