Entries by University of Aruba

De donkere tranen van zijn moeder

Sterven is: van alle tijd, voor iedereen en blijft Wat te doen, als je doodzieke lichaam, in alle hevigheid je leven in een neerwaartse spiraal beheerst en je nog te jong bent om te sterven? Universiteit van Aruba nodigt u uit voor een “Conversation that matters” gebaseerd op het boek: “De donkere tranen van zijn […]

Operation Lunar Eclipse and the Moon Rock Project

Joe Gutheinz, a decorated retired NASA Office of Inspector General Senior Special Agent, who is better known as the Moon Rock Hunter, will give a speech on his efforts as both an agent and college instructor to locate and recover missing Apollo era moon rocks valued at millions of dollars.

Professionalisering van het methodisch handelen en het samenwerken met ouders

De workshops worden aangeboden in samenwerking tussen de universiteit van Aruba en Zuyd Hogeschool uit Nederland.  Daarbij komen als sub-thema’s aan de orde: methodisch werken, professionele ouderbetrokkenheid en oudergerichtheid in diverse sectoren, en intervisietraining m.b.t. professioneel communiceren met ouders. Bij de twee workshopdagen over professioneel werken met ouders worden deelnemers expliciet geadviseerd voor beiden in te schrijven. […]

Caribbean Women & Crime

This lecture will discuss a recent study on risk factors for offending among Dutch Caribbean born women that was conducted by the VU University Amsterdam and the Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR). For this study 330 women born in Curacao, Aruba, Bonaire, St. Maarten, Saba or St. Eustatius were interviewed […]

Openbare Financiën, Beleid en Toezicht

Hoe kan financieel toezicht bijdragen aan het bereiken van houdbare overheidsfinanciën? In dit openbaar college wordt aan de hand van inzichten en ervaringen uit de praktijk ingegaan op het financieel toezicht in Aruba, de rollen en rolvastheid van de toezichthouders en op de uitdagingen voor de Arubaanse openbare financiën en de betekenis daarvan voor het […]

Inspiratie uit het christendemocratische denken in de 21ste eeuw

Mede tegen de achtergrond van Laudato Si’ In deze lezing gaat professor Hirsch Ballin in op aspecten van de christendemocratie. Deze voor de Westerse wereld belangrijke politieke stroming baseert zich op de judeo-christelijke traditie. Bij een bezinning op verschillende aspecten van deze politieke stroming zal Hirsch Ballin tevens de Laudato Si’ (Wees Geprezen) betrekken. Dit […]

PAO-cursus: Veiligheidsbeleid, Culturele, Technische en Politieke Ontwikkelingen

De nationale en internationale ontwikkelingen laten een erosie van vertrouwen zien, die velerlei oorzaken heeft, van “binnen” en van “buiten”. Daarin spelen geweld en dreiging met geweld een belangrijke rol, vooral door een gevoel van onmacht bij het beteugelen daarvan. Terroristische organisaties opereren per definitie buiten de wet, maar ook staten trekken zich soms niets […]

Personal investing in times of zero interest

Saving for a house, retirement or a new car today can be a sobering experience: Any investment that is safe generates hardly any return, and any investment that promises a decent return is associated with considerable risk. In his presentation, Oliver Wojahn will present the current status of different asset classes (stocks, bonds, real estate, […]