Entries by University of Aruba

PAO-cursus: Internationale Koopovereenkomst

Onderwerpen: De internationale bevoegdheid van de Arubaanse rechter in verband met de internationale koopovereenkomst, Het toepasselijke recht op de internationale koopovereenkomst, inclusief toepasselijkheid CISG (Weens Koopverdrag), en de battle of forms, Rechtsmiddelen voor partijen volgens Arubaans recht, CISG en de Uniform Commercial Code, Het eigendomsvoorbehoud in het kader van de internationale koopovereenkomst.

(Transnationale) private regulering

Helpt dat handhaving door de overheid? De discussie over alternatieven voor (traditionele) overheidsregulering is niet nieuw. In dit college komt echter een alternatief aan de orde dat als zodanig nog geen ruime belangstelling in de literatuur heeft genoten: regulering door middel van het privaatrecht.

Handel

Hoe worden handelscijfers inzichtelijk gemaakt en welk effect hebben handelsstromen op Aruba? Mensen en instellingen kunnen handel drijven vanuit verschillende motieven. De spreker zal een overzicht schetsen van de belangrijkste motieven.

Choices for a Sustainable Social Health Care

We will present some reflections related to choices all social health care systems are confronted with. These choices may determine in a considerable way the satisfaction of the population with the health care system. Moreover, these choices may determine to what extent the social health care system of a country will show to be sustainable. […]

Multidisciplinary Perspectives on Language Planning, Policy & Law

Multidisciplinary Perspectives on Language Planning, Policy & Law in Multilingual Small Island States: Opportunities & Challenges In 2016 researchers of the University of Aruba and the University of Groningen have designed a multidisciplinary research program on multilingualism in small island states in which sociolinguistic perspectives on language policy, planning and practice are combined with the study […]

After the Unesco Media Pressure Cooker Marathon?

We challenged Journalists, Media Scholars & Young Talents to quick scan the media landscape of Aruba and publish a multimedia long-read about it. On February 15, 2017, after 4 weeks of production time, the participants present their online publication to the general public.

Dualisme in Aruba

Op welke manier kan de Arubaanse democratie worden verbeterd? De Arubaanse parlementaire democratie functioneert nu ruim dertig jaar. Er is het een en ander bereikt, maar er zijn ook nog diverse onvolkomenheden. Tijdens dit seminar wordt gekeken in welke richting de Arubaanse democratie zich zou kunnen ontwikkelen.

Masterclass: Language Planning & Policy

Prof. Thomas Ricento of the University of Calgary will facilitate two masterclasses on language planning and policy at the University of Aruba. During the masterclasses prof. Ricento will zoom in on language policy as a tool for the promotion of an inclusive society. He will discuss experience – positive and negative – with language policy […]

Using English in the Netherlands

Improving social integration What role does the use of English play in the integration of Papiamento speaking students from Aruba into mainstream Dutch society? Aruban Papiamento speakers who experience academic and adjustment difficulties while studying in the Netherlands are likely to say that their secondary education did not prepare them adequately for studying in Dutch […]