Empty road with mountain scenery

Sep 25: Craving change?

A how-to workshop for changing your relationship with yourself and food.

Universiteit van Aruba in samenwerking met Twente Counseling en Food4me nodigt u uit voor een 3-daagse workshop. Het doel van deze driedaagse training is om meer bewustzijn te creëren van jouw persoonlijke manier om je leven in te richten en hoe je je eigen toekomst vorm kunt geven.

Read more

robot in suit, reaching to shake your hand

Sep 28: Personal investing in times of zero interest

Saving for a house, retirement or a new car today can be a sobering experience: Any investment that is safe generates hardly any return, and any investment that promises a decent return is associated with considerable risk. In his presentation, Oliver Wojahn will present the current status of different asset classes (stocks, bonds, real estate, etc.) and discuss the importance of asset allocation and diversification. It will be shown how Robo-advisors can assist in finding your best investment strategy.

Read more

Cover image global transportation and human resources

Nov 20: Supply Chain Management & Human Resource Management

The course is valuable for any professional and/or people having an educational background in the field of transport and logistics. This course serves as an introduction to the field of supply chain management and human resource management and is provided on a Bachelor level.

Read more

Oct 30: Digital storytelling

Wanting to learn how to present information in a beautiful and interactive way? Well look no further as this workshop is what you need!

Read more

Hand holding paper family

Oct 23: Professionalisering van het methodisch handelen en het samenwerken met ouders

De workshops worden aangeboden in samenwerking tussen de universiteit van Aruba en Zuyd Hogeschool uit Nederland.  Daarbij komen als sub-thema’s aan de orde: methodisch werken, professionele ouderbetrokkenheid en oudergerichtheid in diverse sectoren, en intervisietraining m.b.t. professioneel communiceren met ouders. Bij de twee workshopdagen over professioneel werken met ouders worden deelnemers expliciet geadviseerd voor beiden in te schrijven. Deelnemers worden toegerust met generieke kennis over methodisch werken en de intervisiemethodiek en specifiek over het professioneel samenwerken met ouders.

Read more

Various international flags

Oct 4: PAO-cursus: Veiligheidsbeleid, Culturele, Technische en Politieke Ontwikkelingen

De nationale en internationale ontwikkelingen laten een erosie van vertrouwen zien, die velerlei oorzaken heeft, van “binnen” en van “buiten”. Daarin spelen geweld en dreiging met geweld een belangrijke rol, vooral door een gevoel van onmacht bij het beteugelen daarvan. Terroristische organisaties opereren per definitie buiten de wet, maar ook staten trekken zich soms niets aan van de eisen van het internationale recht. Dat geweld draagt bij aan een maatschappelijk klimaat van onzekerheid, ook doordat men afhankelijk is van de ongestoorde toestroom van brandstoffen, grondstoffen en informatie.

Read more

Compass pointing to good governance

Symposium: The road to good governance

‘Good Governance’ is about using representative authorities for ‘doing what is right the right way’. This requires a well functioning ‘moral compass’ and a functioning system of ‘checks and balances’. This symposium, organised by Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba in close collaboration with the University of Aruba, will provide thoughts, debates and practical workshops on these important topics.

Read more

Jean Léon Gérôme, Phryne revealed before the Areopagus (1861)

Op jacht naar rechtvaardigheid

Recht en politiek zijn in een democratische rechtsstaat onlosmakelijk met elkaar verbonden. Soms gaat dat goed en werken ze samen. Andere keren vechten ze elkaar de tent uit. Het recht en de politiek verzoenen zich gelukkig altijd weer omdat zowel het recht als de politiek streven naar rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid is het hoogste doel voor zowel de rechter als de politicus.

Read more

journal diary with a pen

Get use to the pen again

In need to clarify thinking, prioritize and accomplish your task, improve decision making and critical thinking or just getting all your ideas out on paper? Then journaling might just do all of this for you! The University of Aruba, Center for Lifelong Learning invites you to participate in the this workshop.

Read more

Social Work with Persons with disabilities (free elective)

The Faculty of Arts & Science of the University of Aruba is offering the following elective for non-UA students. Read more