Various international flags

Oct 4: PAO-cursus: Veiligheidsbeleid, Culturele, Technische en Politieke Ontwikkelingen

De nationale en internationale ontwikkelingen laten een erosie van vertrouwen zien, die velerlei oorzaken heeft, van “binnen” en van “buiten”. Daarin spelen geweld en dreiging met geweld een belangrijke rol, vooral door een gevoel van onmacht bij het beteugelen daarvan. Terroristische organisaties opereren per definitie buiten de wet, maar ook staten trekken zich soms niets aan van de eisen van het internationale recht. Dat geweld draagt bij aan een maatschappelijk klimaat van onzekerheid, ook doordat men afhankelijk is van de ongestoorde toestroom van brandstoffen, grondstoffen en informatie.

Read more

Jean Léon Gérôme, Phryne revealed before the Areopagus (1861)

Op jacht naar rechtvaardigheid

Recht en politiek zijn in een democratische rechtsstaat onlosmakelijk met elkaar verbonden. Soms gaat dat goed en werken ze samen. Andere keren vechten ze elkaar de tent uit. Het recht en de politiek verzoenen zich gelukkig altijd weer omdat zowel het recht als de politiek streven naar rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid is het hoogste doel voor zowel de rechter als de politicus.

Read more

Child with the scale of justice

Luisteren naar de stem van het kind

Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging’ (Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (artikel 3, eerste lid)).

Read more

My Or Your Way Signpost Shows Conflict Or Disagreement

Trying to find the 3rd way out

Hoe kom je tot de meest passende aanpak van een conflict?

Of je het nu wilt of niet, vaak kijk je als jurist met een juridische blik naar een conflict. Maar ik daag je uit: wat levert het je op als je eens door een andere bril naar conflict kijkt?

Read more

Maatschappelijke pressie en rechterlijke tussenkomst in het regeringsbeleid

Op initiatief van een maatschappelijke organisatie – de stichting Urgenda – werd de Nederlandse staat in 2015 bij rechterlijke uitspraak bevolen zijn klimaatpolitiek te intensiveren.

Het vonnis van de Haagse rechtbank veroorzaakte grote opschudding, met name omdat het een rechterlijke tussenkomst in zaken van regeringsbeleid betekende.

Read more

Spring Course: Fundamentals of International and European Tax Law

Course 2: Fundamentals of International and European Tax Law (introductory level)

This course gives an overview of the most important topics related to the taxation of cross border transactions at an introductory level.

Read more

Spring Course: Foundations of Taxation

Course 1: Foundations of taxation (introductory level)

Taxes are a fact of life! A good understanding of how taxation works would let you have more control over your business activities and your own economics. The course is oriented to any person who would like to have a fair approach to taxation for daily life.

Read more

PAO-cursus: Internationale Koopovereenkomst

Onderwerpen:
  • De internationale bevoegdheid van de Arubaanse rechter in verband met de internationale koopovereenkomst,
  • Het toepasselijke recht op de internationale koopovereenkomst, inclusief toepasselijkheid CISG (Weens Koopverdrag), en de battle of forms,
  • Rechtsmiddelen voor partijen volgens Arubaans recht, CISG en de Uniform Commercial Code,
  • Het eigendomsvoorbehoud in het kader van de internationale koopovereenkomst.

Read more

(Transnationale) private regulering

Helpt dat handhaving door de overheid?

De discussie over alternatieven voor (traditionele) overheidsregulering is niet nieuw. In dit college komt echter een alternatief aan de orde dat als zodanig nog geen ruime belangstelling in de literatuur heeft genoten: regulering door middel van het privaatrecht.

Read more

Multidisciplinary Perspectives on Language Planning, Policy & Law

Multidisciplinary Perspectives on Language Planning, Policy & Law in Multilingual Small Island States: Opportunities & Challenges

In 2016 researchers of the University of Aruba and the University of Groningen have designed a multidisciplinary research program on multilingualism in small island states in which sociolinguistic perspectives on language policy, planning and practice are combined with the study of the legal aspects and demands regarding language planning and policy found in (inter)national law and regulations.

Read more