Spring Course: Fundamentals of International and European Tax Law

Course 2: Fundamentals of International and European Tax Law (introductory level)

This course gives an overview of the most important topics related to the taxation of cross border transactions at an introductory level.

Read more

Spring Course: Foundations of Taxation

Course 1: Foundations of taxation (introductory level)

Taxes are a fact of life! A good understanding of how taxation works would let you have more control over your business activities and your own economics. The course is oriented to any person who would like to have a fair approach to taxation for daily life.

Read more

PAO-cursus: Internationale Koopovereenkomst

Onderwerpen:
  • De internationale bevoegdheid van de Arubaanse rechter in verband met de internationale koopovereenkomst,
  • Het toepasselijke recht op de internationale koopovereenkomst, inclusief toepasselijkheid CISG (Weens Koopverdrag), en de battle of forms,
  • Rechtsmiddelen voor partijen volgens Arubaans recht, CISG en de Uniform Commercial Code,
  • Het eigendomsvoorbehoud in het kader van de internationale koopovereenkomst.

Read more

(Transnationale) private regulering

Helpt dat handhaving door de overheid?

De discussie over alternatieven voor (traditionele) overheidsregulering is niet nieuw. In dit college komt echter een alternatief aan de orde dat als zodanig nog geen ruime belangstelling in de literatuur heeft genoten: regulering door middel van het privaatrecht.

Read more

Multidisciplinary Perspectives on Language Planning, Policy & Law

Multidisciplinary Perspectives on Language Planning, Policy & Law in Multilingual Small Island States: Opportunities & Challenges

In 2016 researchers of the University of Aruba and the University of Groningen have designed a multidisciplinary research program on multilingualism in small island states in which sociolinguistic perspectives on language policy, planning and practice are combined with the study of the legal aspects and demands regarding language planning and policy found in (inter)national law and regulations.

Read more

Dualisme in Aruba

Op welke manier kan de Arubaanse democratie worden verbeterd?

De Arubaanse parlementaire democratie functioneert nu ruim dertig jaar. Er is het een en ander bereikt, maar er zijn ook nog diverse onvolkomenheden. Tijdens dit seminar wordt gekeken in welke richting de Arubaanse democratie zich zou kunnen ontwikkelen.

Read more

Masterclass: Language Planning & Policy

Prof. Thomas Ricento of the University of Calgary will facilitate two masterclasses on language planning and policy at the University of Aruba. During the masterclasses prof. Ricento will zoom in on language policy as a tool for the promotion of an inclusive society. He will discuss experience – positive and negative – with language policy in a couple of case studies and he will discuss the application of these experiences with the participants in the masterclass.

Read more

Themadag Straftoemeting

“Tin ora mi ta pensa, e jueznan ki ta hasi pa hasi.”

Lijkt het je leuk om zelf eens te ervaren hoe het is om de hoogte van een straf te mogen bepalen? Meld je dan nu aan!

Read more

PAO-cursus: Burgerschap, democratie en nationale identiteiten in het Koninkrijk der Nederlanden

Docent: 

Prof. dr. Ernst M.H. Hirsch Ballin, is gasthoogleraar European Constitutional Law aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Aruba. Tevens hoogleraar aan Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam, voorheen o.a. minister van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Read more

Gelijke behandeling is de motor van de mensenrechten

In dit gastcollege zal Mr. Adriana van Dooijeweert allereerst ingaan op de problematiek van gelijke behandeling en het verbod van discriminatie aan de hand van een aantal spannende casus. In de tweede helft zal de taak en de functie van het College voor de Rechten van de Mens aan de orde worden gesteld.

Read more