Science and saving coral reefs

Science can save the world, as we know it, for future generations. But for science to work, everyday people must embrace this exhilarating, though often misunderstood, process of discovery.

Read more

Workshop: Power and Control

The key to create a positive attitude in a world full of violence!

What is the need of all human beings in the world today? Everyone is looking for peace, love, happiness and harmony, but most of us experience the opposite. It seems that no one knows where and how to find those invaluable treasures.

Read more

Start-up Weekend: Circular Economy

Join Co.lab Academy & Brenchie’s lab for a weekend workshop to design and prototype businesses for the future!

Two days of hands-on workshops exploring the circular economy, resource mapping, and building start-ups to fit our future.

Read more

Decaanlezing: De raadsman bij het politieverhoor

Met zijn arrest in de zaak Salduz heeft het Europese Hof voor de Rechten van een Mens (EHRM) een trend gezet waarvan de betekenis voor de strafrechtspleging van de lidstaten van de Raad van Europa nauwelijks overdreven kan worden. De doorwerking van deze rechtspraak vertoont verschillende, maar samenhangende aspecten: de rechtsvorming op supranationaal niveau, de implementatie van rechtspraak en richtlijnen en het sanctioneren van de gestelde eisen. In deze lezing ligt de nadruk op het derde aspect.

Read more

Intensieve mechatronica training

Deze cursus op HBO niveau geeft een verbreding van de kennis en inzichten die nodig zijn om de technische ontwikkelingen beter te kunnen volgen en toe te kunnen passen.

Read more

PAO-cursus: Appartementsrecht en Timesharing

Cursus 1: Appartementsrecht Dinsdag, 24 mei 2016

Het appartementsrecht is volop in beweging, na een aarzelende start in de jaren vijftig van de vorige eeuw wordt deze rechtsfiguur veelvuldig toegepast om juridisch vorm te geven aan de ontwikkeling en uitgifte van rechten op delen van gebouwen en grond aan verschillende rechthebbenden.

Read more

Naar een nieuwe Arubaanse democratie

Ontwikkelingen, problemen en uitdagingen

Gedurende dit seminar van drie dagen, zullen de volgende onderwerpen aan de orde worden gesteld.

  • Inrichting van de democratie
  • Parlement en regering
  • Het functioneren van de arubaanse democratie

Read more

Diversifying the Educational System in Aruba

The possible introduction of the International Baccalaureate

The University of Aruba in collaboration with the Ministry of Education cordially invites you to a presentation on Diversifying the Educational System in Aruba. The International Baccalaureate Organization (known as the IB) offers four high-quality and challenging educational programs: the Primary Years Program, the Middle Years Program, the Career-related Program and the Diploma Program. The IB aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect.

Read more

PAO-cursus: Actualiteiten materieel strafrecht

De nieuwste jurisprudentie van de Hoge Raad over centrale leerstukken en enkele bijzondere delicten

Prof. mr. Dirk Herman de Jong bespreekt in zijn nieuwste PAO-cursus leerstuksgewijs de meest actuele jurisprudentie van de Hoge Raad op het terrein van het materieel strafrecht waarbij verschillende leerstukken en delictsgroepen aan de orde komen.

Read more

Afscheidssymposium Dirk Herman de Jong

Da Capo al Fine

U wordt hierbij uitgenodigd voor de afscheidssymposium van e.m. prof. mr. Dirk Herman de Jong.

In dit symposium zullen verschillende lezingen worden gegeven ter gelegenheid van de afscheid van onze eerbare collega e.m. prof. mr. Dirk Herman de Jong.

Read more