De donkere tranen van zijn moeder

Sterven is: van alle tijd, voor iedereen en blijft

Wat te doen, als je doodzieke lichaam, in alle hevigheid je leven in een neerwaartse spiraal beheerst en je nog te jong bent om te sterven?

Universiteit van Aruba nodigt u uit voor een “Conversation that matters” gebaseerd op het boek: “De donkere tranen van zijn moeder.”

Read more

Digital storytelling

Wanting to learn how to present information in a beautiful and interactive way? Well look no further as this workshop is what you need!

Read more

Operation Lunar Eclipse and the Moon Rock Project

Joe Gutheinz, a decorated retired NASA Office of Inspector General Senior Special Agent, who is better known as the Moon Rock Hunter, will give a speech on his efforts as both an agent and college instructor to locate and recover missing Apollo era moon rocks valued at millions of dollars.

Read more

Aruba young people’s tribunal on the future of planet earth

Rescue Our Future Foundation calls upon all youthful people, youth organizations and institutions for youth affairs in Aruba to participate actively in this pioneer event of a global project that merges the voices of the youth in a demand for a livable future.

Read more

Hand holding paper family

Professionalisering van het methodisch handelen en het samenwerken met ouders

De workshops worden aangeboden in samenwerking tussen de universiteit van Aruba en Zuyd Hogeschool uit Nederland.  Daarbij komen als sub-thema’s aan de orde: methodisch werken, professionele ouderbetrokkenheid en oudergerichtheid in diverse sectoren, en intervisietraining m.b.t. professioneel communiceren met ouders. Bij de twee workshopdagen over professioneel werken met ouders worden deelnemers expliciet geadviseerd voor beiden in te schrijven. Deelnemers worden toegerust met generieke kennis over methodisch werken en de intervisiemethodiek en specifiek over het professioneel samenwerken met ouders.

Read more

Woman behind bars

Caribbean Women & Crime

This lecture will discuss a recent study on risk factors for offending among Dutch Caribbean born women that was conducted by the VU University Amsterdam and the Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR). For this study 330 women born in Curacao, Aruba, Bonaire, St. Maarten, Saba or St. Eustatius were interviewed in the Netherlands, Curacao or Aruba on life experiences and exposure to potential criminogenic factors. Interviews were conducted both in the general population and in various female prisons both local as in the Netherlands. The main results of this study will be presented with the aim to increase academic, governmental, and societal attention for the topic of pathways into crime among Dutch Caribbean women.

Read more

50 euro bill and euro coins

Openbare Financiën, Beleid en Toezicht

Hoe kan financieel toezicht bijdragen aan het bereiken van houdbare overheidsfinanciën? In dit openbaar college wordt aan de hand van inzichten en ervaringen uit de praktijk ingegaan op het financieel toezicht in Aruba, de rollen en rolvastheid van de toezichthouders en op de uitdagingen voor de Arubaanse openbare financiën en de betekenis daarvan voor het begrotingsbeleid en de stakeholders.

Read more

Inspiratie uit het christendemocratische denken in de 21ste eeuw

Mede tegen de achtergrond van Laudato Si’

In deze lezing gaat professor Hirsch Ballin in op aspecten van de christendemocratie. Deze voor de Westerse wereld belangrijke politieke stroming baseert zich op de judeo-christelijke traditie. Bij een bezinning op verschillende aspecten van deze politieke stroming zal Hirsch Ballin tevens de Laudato Si’ (Wees Geprezen) betrekken. Dit is een encycliek van paus Franciscus die op 18 juni 2015 werd gepromulgeerd en die heeft tot onderwerp de beschermwaardigheid van de aarde en het milieu.

Read more

Various international flags

PAO-cursus: Veiligheidsbeleid, Culturele, Technische en Politieke Ontwikkelingen

De nationale en internationale ontwikkelingen laten een erosie van vertrouwen zien, die velerlei oorzaken heeft, van “binnen” en van “buiten”. Daarin spelen geweld en dreiging met geweld een belangrijke rol, vooral door een gevoel van onmacht bij het beteugelen daarvan. Terroristische organisaties opereren per definitie buiten de wet, maar ook staten trekken zich soms niets aan van de eisen van het internationale recht. Dat geweld draagt bij aan een maatschappelijk klimaat van onzekerheid, ook doordat men afhankelijk is van de ongestoorde toestroom van brandstoffen, grondstoffen en informatie.

Read more

robot in suit, reaching to shake your hand

Personal investing in times of zero interest

Saving for a house, retirement or a new car today can be a sobering experience: Any investment that is safe generates hardly any return, and any investment that promises a decent return is associated with considerable risk. In his presentation, Oliver Wojahn will present the current status of different asset classes (stocks, bonds, real estate, etc.) and discuss the importance of asset allocation and diversification. It will be shown how Robo-advisors can assist in finding your best investment strategy.

Read more