Raise your digital IQ

Online Media & Content Workshop. Create, publish and measure to reach new heights.

Is this a workshop for you?

This workshop is for professionals to get a better understanding of online multimedia & the software available to work efficiently. We will have a hand’s on approach where the first part of each module is fundamentals and the second part an exercise.

Read more

Permanent Establishments and Attribution of Profits thereto

The tax presences of enterprises as well as its tax liability in a jurisdiction depend in many occasion of the existence of a Permanent Establishment (hereinafter PE). Its role in international business is paramount. Current approaches to this figure are sometimes confusing, giving way to significant unintended consequences; furthermore, the topic involves highly specialized knowledge not easy to access or to apply, making things more complicated. This course is designed to provide tax professionals with training and updates in this crucial field of international taxation.

Read more

De fiscale internationale trends

De Financieel Economische Faculteit (FEF) van de Universiteit van Aruba in samenwerking met Deloitte nodigt u uit voor een lezing: De Fiscale internationale trends gegeven door prof. dr. Peter Kavelaars.

Read more

Science and saving coral reefs

Science can save the world, as we know it, for future generations. But for science to work, everyday people must embrace this exhilarating, though often misunderstood, process of discovery.

Read more

Workshop: Power and Control

The key to create a positive attitude in a world full of violence!

What is the need of all human beings in the world today? Everyone is looking for peace, love, happiness and harmony, but most of us experience the opposite. It seems that no one knows where and how to find those invaluable treasures.

Read more

Start-up Weekend: Circular Economy

Join Co.lab Academy & Brenchie’s lab for a weekend workshop to design and prototype businesses for the future!

Two days of hands-on workshops exploring the circular economy, resource mapping, and building start-ups to fit our future.

Read more

Decaanlezing: De raadsman bij het politieverhoor

Met zijn arrest in de zaak Salduz heeft het Europese Hof voor de Rechten van een Mens (EHRM) een trend gezet waarvan de betekenis voor de strafrechtspleging van de lidstaten van de Raad van Europa nauwelijks overdreven kan worden. De doorwerking van deze rechtspraak vertoont verschillende, maar samenhangende aspecten: de rechtsvorming op supranationaal niveau, de implementatie van rechtspraak en richtlijnen en het sanctioneren van de gestelde eisen. In deze lezing ligt de nadruk op het derde aspect.

Read more

Intensieve mechatronica training

Deze cursus op HBO niveau geeft een verbreding van de kennis en inzichten die nodig zijn om de technische ontwikkelingen beter te kunnen volgen en toe te kunnen passen.

Read more

PAO-cursus: Appartementsrecht en Timesharing

Cursus 1: Appartementsrecht Dinsdag, 24 mei 2016

Het appartementsrecht is volop in beweging, na een aarzelende start in de jaren vijftig van de vorige eeuw wordt deze rechtsfiguur veelvuldig toegepast om juridisch vorm te geven aan de ontwikkeling en uitgifte van rechten op delen van gebouwen en grond aan verschillende rechthebbenden.

Read more

Naar een nieuwe Arubaanse democratie

Ontwikkelingen, problemen en uitdagingen

Gedurende dit seminar van drie dagen, zullen de volgende onderwerpen aan de orde worden gesteld.

  • Inrichting van de democratie
  • Parlement en regering
  • Het functioneren van de arubaanse democratie

Read more