Politics and Government in the US

This is a masterclass on US government taught by CUNY professor Dr. Michael Sharpe. This masterclass will explain the theory, institutions and functioning of US Politics and Government. The course will be an analysis of American politics in economic, social, and ideological context, emphasizing the Presidency, Congress, the Judiciary, the federal bureaucracy, political parties, and interest groups.

Read more

De donkere tranen van zijn moeder

Sterven is: van alle tijd, voor iedereen en blijft

Wat te doen, als je doodzieke lichaam, in alle hevigheid je leven in een neerwaartse spiraal beheerst en je nog te jong bent om te sterven?

Universiteit van Aruba nodigt u uit voor een “Conversation that matters” gebaseerd op het boek: “De donkere tranen van zijn moeder.”

Read more

Hand holding paper family

Professionalisering van het methodisch handelen en het samenwerken met ouders

De workshops worden aangeboden in samenwerking tussen de universiteit van Aruba en Zuyd Hogeschool uit Nederland.  Daarbij komen als sub-thema’s aan de orde: methodisch werken, professionele ouderbetrokkenheid en oudergerichtheid in diverse sectoren, en intervisietraining m.b.t. professioneel communiceren met ouders. Bij de twee workshopdagen over professioneel werken met ouders worden deelnemers expliciet geadviseerd voor beiden in te schrijven. Deelnemers worden toegerust met generieke kennis over methodisch werken en de intervisiemethodiek en specifiek over het professioneel samenwerken met ouders.

Read more

Woman behind bars

Caribbean Women & Crime

This lecture will discuss a recent study on risk factors for offending among Dutch Caribbean born women that was conducted by the VU University Amsterdam and the Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR). For this study 330 women born in Curacao, Aruba, Bonaire, St. Maarten, Saba or St. Eustatius were interviewed in the Netherlands, Curacao or Aruba on life experiences and exposure to potential criminogenic factors. Interviews were conducted both in the general population and in various female prisons both local as in the Netherlands. The main results of this study will be presented with the aim to increase academic, governmental, and societal attention for the topic of pathways into crime among Dutch Caribbean women.

Read more

Representation signifies what?

Becoming what I want to be

In his newly published book; A Sense of Belonging, ‘Multiple Narratives of English speaking Arubans: Migration, Identification and Representation’ Dr Artwell Cain indicates that when one speaks of identification one is also speaking about (self) representation.

When addressing self in terms of identification we register the other. It transpires that more or less the same thing occurs when we try to determine what representation means to us.
Are we always comparing how the other is represented to how we are represented?

Read more

Social Work with Persons with disabilities (free elective)

The Faculty of Arts & Science of the University of Aruba is offering the following elective for non-UA students. Read more

Family Violence (free elective)

The Faculty of Arts & Science of the University of Aruba is offering the following elective for non-UA students. Read more

Child with the scale of justice

Luisteren naar de stem van het kind

Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging’ (Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (artikel 3, eerste lid)).

Read more