Aug 28: Social Work with Persons with disabilities (free elective)

The Faculty of Arts & Science of the University of Aruba is offering the following elective for non-UA students. Read more

Aug 28: Family Violence (free elective)

The Faculty of Arts & Science of the University of Aruba is offering the following elective for non-UA students. Read more

Child with the scale of justice

Aug 21: Luisteren naar de stem van het kind

Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging’ (Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (artikel 3, eerste lid)).

Read more