De Universiteit van Aruba nodigt u uit voor een seminar:
View this email in your browser
 

DUALISME IN ARUBA

Op welke manier kan de Arubaanse democratie worden verbeterd?
De Arubaanse parlementaire democratie functioneert nu ruim dertig jaar. Er is het een en ander bereikt, maar er zijn ook nog diverse onvolkomenheden. Tijdens dit seminar wordt gekeken in welke richting de Arubaanse democratie zich zou kunnen ontwikkelen. Belangrijk is daarbij de vraag of het kopiëren van Nederlandse politieke en bestuurlijke verhoudingen – zoals nu het geval is – wel goed past bij de Arubaanse samenleving. Misschien zijn er betere democratie-modellen beschikbaar en toepasbaar.

Onderwerpen

Dag 1
 Inventarisatie van de voorhanden mogelijkheden.
Dag 2
Analyse van het huidige Arubaanse stelsel.
Dag 3 
Met inbreng van de deelnemers – wordt besproken welke varianten en modellen het meest geschikt zijn voor het land Aruba.

Informatie


Data:           13,15 en 20 februari 2017
Tijd:             16.30 uur tot 19.00 uur
Plaats:         Universiteit van Aruba
                    J.E. Irausquinplein 4
Prijs:            Afl. 225.00 per dag
Pakketprijs:  Afl. 600.00 voor 3 dagen

 
HIER REGISTREREN

Spreker:                                                                                                                       

Prof. mr. dr. D.J. Elzinga, hoogleraar Staatsrecht aan de Universiteit van Aruba en
emeritus hoogleraar Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen 
Copyright © 2017, University of Aruba, All rights reserved.

Our mailing address is:
Center for Lifelong Learning
University of Aruba
L.G. Smith Boulevard 158
Tel: 5262258, 5262259
Email: cll@ua.aw