LEZING

EEN COCOLISHI ALS METAFOOR

DOOR WIM RUTGERS

Inhoud

Een cocolishi als metafoor geeft een overzicht van tweehonderd jaar poeticale ontwikkeling van de ABC-eilanden, van Eurocentrisme naar eigenheid, van imitatie naar creatie.
 
De poëtica van de moderne lokale woordkunst is die van het integreren van het lokale als onweerspreekbaar onderdeel van een mondiale cultuur, maar nu niet meer als dwingend extern voorbeeld maar als persoonlijke positiebepaling, waarbij de onderlinge positie en relatie van de wereldliteratuur en de lokale literatuur een complete ommezwaai hebben gemaakt. 

Met de nieuwe poëtica worden auteurs van imitator tot creator, waarmee ze de mondiale literatuur immers dienstbaar maken aan de lokale en persoonlijke creativiteit.

November 2017
24
Universiteit van Aruba
Aula
J.E. Irausquinplein 4
17u00 - 18u00
Toegang is vrij van kosten
HIER REGISTREREN
Spreker

Wim Rutgers is een criticus, surinamist en literatuurgeschiedschrijver, werkzaam op het gebied van de literatuur van Aruba, de Nederlandse Antillen en Suriname.
In 1989 behaalde hij aan de Universiteit
 Utrecht zijn doctoraaldiploma Literatuurwetenschap en hij promoveerde daar in 1994 bij Wiljan van den Akker en met J.J. Oversteegen als copromotor op het proefschrift Schrijven is zilver, spreken is goud; oratuur, auratuur en literatuur van de Nederlandse Antillen en Aruba
In 2007 werd hij benoemd tot hoogleraar literatuurwetenschap en literatuurgeschiedenis, in het bijzonder met betrekking tot de lokale en Caribische literatuur in betrokken talen.


Wim Rutgers werd in 2002 geridderd en in 2014 bevorderd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Copyright ©2017
University of Aruba, All rights reserved.


Our mailing address is:
University of Aruba
Center for Lifelong Learning
L.G.Smith Blvd 158
Oranjestad, Aruba
T. 526 2258 / 526 2259
E. cll@ua.aw