De rechtenfaculteit van de Universiteit van Aruba nodigt u uit voor een decaanlezing:
View this email in your browser

 Maatschappelijke pressie en rechterlijke tussenkomst in het regeringsbeleid
 Een bespreking van het Urgenda vonnis

 
  door prof. dr. Evert Stamhuis
 

Woensdag, 19 april 2017

7.30 pm
Universiteit van Aruba
J.E. Irausquinplein 4
Toegang gratis
Op initiatief van een maatschappelijke organisatie – de stichting Urgenda - werd de Nederlandse staat in 2015 bij rechterlijke uitspraak bevolen zijn klimaatpolitiek te intensiveren. Het vonnis van de Haagse rechtbank veroorzaakte grote opschudding, met name omdat het een rechterlijke tussenkomst in zaken van regeringsbeleid betekende. In de lezing zal het vonnis van de rechtbank kritisch geanalyseerd worden, met bijzondere aandacht voor de internationale verplichtingen en de constitutionele bezwaren. Is deze vorm van rechterlijke interventie een vernieuwing in het verkeer tussen regering en maatschappelijke pressiegroepen?
Spreker
Prof. dr. Evert F. Stamhuis zal per 1 mei 2017 een leerstoel Law and Innovation gaan vervullen in de Erasmus School of Law in Rotterdam. Hij was tot 1 januari j.l. decaan van de Faculteit Cultuur- en Rechtswetenschappen Open Universiteit, waar hij nu nog hoogleraar is. Aan de Universiteit van Aruba is Stamhuis werkzaam als hoogleraar straf(proces)recht en in het Gerechtshof Den Bosch als raadsheer-plaatvervanger in de strafsector.
HIER REGISTREREN
Copyright © 2017, University of Aruba, All rights reserved.

Our mailing address is:
Center for Lifelong Learning
University of Aruba
L.G. Smith Blvd. 158
E: cll@ua.aw
T: 526258 / 5262259