LEZING

OP JACHT NAAR RECHTVAARDIGHEID

DOOR JEROEN RECOURT

Recht en politiek zijn in een democratische rechtsstaat onlosmakelijk met elkaar verbonden. Soms gaat dat goed en werken ze samen. Andere keren vechten ze elkaar de tent uit. Het recht en de politiek verzoenen zich gelukkig altijd weer omdat zowel het recht als de politiek streven naar rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid is het hoogste doel voor zowel de rechter als de politicus.

Het begrip rechtvaardigheid gedraagt zich als een paling/murene in een emmer snot: als je het probeert vast te pakken, glibbert het zo weer uit je handen. In mijn lezing zal ik mijn eigen pogingen uit de doeken doen om greep te krijgen op die lastige rechtvaardigheid, eerst als rechter en later als politicus. Ik zal dat doen aan de hand van theorie, maar ook aan de hand van vele voorbeelden. Ik vraag u met mij mee te denken. Want één ding weet ik wel zeker: als het denken stopt, is de rechtvaardigheid verdwenen!

September 2017
6
UNIVERSITEIT VAN ARUBA
AULA
J.E. RAUSQUINPLEIN 4
19.30
GRATIS TOEGANG
REGISTER
Jeroen Recourt was van 2006 tot 2010 rechter op Aruba. Vanuit Aruba werd hij gekozen in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid, waarbij hij tot en met maart 2017 onder andere voorzitter was van de vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties en de eerste woordvoerder op het gebied van justitie. In die hoedanigheid heeft hij vele wetten behandeld en ook zelf initiatiefwetten gemaakt en verdedigd. Thans is hij voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam.
 
Copyright ©2017
University of Aruba, All rights reserved.


Our mailing address is:
University of Aruba
Center for Lifelong Learning
L.G.Smith Blvd 158
Oranjestad, Aruba
T. 526 2258 / 526 2259
E. cll@ua.aw