De Raad van Advies en de Universiteit van Aruba nodigen u uit
voor het Openbaar College

Openbare Financiën, Beleid en Toezicht

9 oktober 2017

INFORMATIE:


Maandag, 9 oktober 2017
19.00 uur
Aula, Universiteit van Aruba
Toegang vrij                                                                   

RESERVEER UW PLEK Z.S.M.

Hier Registreren
De laatste jaren is financieel toezicht een hot topic. De discussie over wie en hoe haalt de aandacht weg van het uiteindelijke doel: het bereiken van houdbare overheidsfinanciën. Waarom zijn houdbare (duurzame) overheidsfinanciën van belang? In Aruba is de schuld opgelopen tot een hoog niveau. De rentelast van 210 miljoen florin per jaar legt een groot beslag op middelen. Daardoor is er minder geld beschikbaar voor onderwijs, infrastructuur en overige noodzakelijke voorzieningen. Door het vergrijzingsproces is er in de komende jaren nog meer noodzaak voor begrotingsruimte. Om de doelen van een goed werkende overheid te behalen, is het noodzakelijk om houdbare overheidsfinanciën te bereiken, zodat de middelen aan de juiste zaken kunnen worden besteed. Een goede beheersing van de financiën op zowel macro- als microniveau en een effectief toezicht daarop zijn daarvoor essentieel.
 
Hoe kan financieel toezicht bijdragen aan het bereiken van houdbare overheidsfinanciën? In dit openbaar college wordt aan de hand van inzichten en ervaringen uit de praktijk ingegaan op het financieel toezicht in Aruba, de rollen en rolvastheid van de toezichthouders en op de uitdagingen voor de Arubaanse openbare financiën en de betekenis daarvan voor het begrotingsbeleid en de stakeholders.
Het openbaar college is de aftrap voor de masterclass “Effectief financieel toezicht” die de Raad van Advies samen met de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering en de Academie voor Wetgeving heeft georganiseerd voor de leden van de financiële keten. Aan de masterclass doen ook functionarissen uit de keten van Curaçao en Sint Maarten mee.
Sprekers: 

mr. F.M. d.l.s. Goedgedrag, voorzitter Raad van Advies, drs. P.J.C.M. van den Berg, staatsraad Raad van State en J. van Hofwegen, directeur bij de Algemene Rekenkamer, Den Haag.

Moderator:
mr. dr. G. Thodé, rector Universiteit van Aruba
Copyright © 2017, University Of Aruba, All rights reserved.

Our mailing address is:
Universiteit van Aruba
Center for Lifelong Learning 
L.G. Smith Boulevard 158
Oranjestad, Aruba
T. 526 2258 / 526 2259
E. cll@ua.aw