De Universiteit van Aruba organiseert een postacademisch onderwijs cursus
View this email in your browser
Veiligheidsbeleid, Culturele, Technische en Politieke Ontwikkelingen
 

Woensdag, 4 oktober 2017
Aula, Universiteit van Aruba
16.00 - 20.00 uur
Prijs: Afl. 400.00

De nationale en internationale ontwikkelingen laten een erosie van vertrouwen zien, die velerlei oorzaken heeft, van “binnen” en van “buiten”. Daarin spelen geweld en dreiging met geweld een belangrijke rol, vooral door een gevoel van onmacht bij het beteugelen daarvan. Terroristische organisaties opereren per definitie buiten de wet, maar ook staten trekken zich soms niets aan van de eisen van het internationale recht. Dat geweld draagt bij aan een maatschappelijk klimaat van onzekerheid, ook doordat men afhankelijk is van de ongestoorde toestroom van brandstoffen, grondstoffen en informatie.
 
Georganiseerde, vaak internationale criminaliteit is moeilijker grijpbaar dan traditionele misdaad. Sommige politieke bewegingen stellen buitenlandse bewegingen, vreemdelingen en in hun ogen vreemde religies verantwoordelijk voor deze onveiligheid. Hun respons komt neer op verschansing achter muren en verdedigingswerken. Door een golf van nationalistische politiek, in de VS en elders, lijken multilaterale verdragen en internationale rechtspraak op hun retour.
 
Is er een meer doordachte, ook op preventie gerichte respons mogelijk? Dominique Moïsi heeft laten zien dat veel van de conflictstof voortkomt uit de uitzichtloze levenssituaties en frustraties in grote delen van de wereld. Een verstandig veiligheidsbeleid moet daarom ook preventie omvatten, zoals vergroting van de vooruitzichten op een zinvolle toekomst in veiligheid (human security).
 
Naast ontwikkelingssamenwerking en versterking van de traditionele defensietaken moet er aandacht zijn voor cybersecurity. Ontregelen van data verwerkende systemen kan een daad van agressie zijn. Dat is het gevolg van de enorm toegenomen betekenis van dataverwerking en dataverkeer. Een hoogst actuele vraag is dan ook in hoeverre data-analyses een rol kunnen spelen bij de bestrijding van fraude, terrorisme en andere vormen van criminaliteit. Welke waarborgen moeten daarbij in acht worden genomen? Is een verdringing van traditionele informatievergaring voor toezicht, opsporing en vervolging door big data-analyses aanstaande?
 
De veiligheidssituatie in het Caribische gebied heeft eigen kenmerken. De fundamentele ontwikkelingen gelden wereldwijd, maar de kleinschaligheid van de overheidsfuncties maakt internationale samenwerking nóg belangrijker.  
 
Programma van de cursus
Blok 1 Human security en geopolitiek van de gevoelens
Blok 2 Flow security
Blok 3 Justitieel veiligheidsbeleid met nieuwe technieken zoals big data-analyses
Blok 4 Samenhangend veiligheidsbeleid in Europa en in het Caribische gebied
 
 
Doelgroep: professionals in de veiligheidssector in brede zin (defensie, rechtshandhaving, preventie) op wetenschappelijk of HBO-niveau; onderzoekers en beleidsadviseurs op dit terrein

 
Docent
Prof. dr. Ernst M.H. Hirsch Ballin, is gasthoogleraar European Constitutional Law aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Aruba.Tevens hoogleraar aan Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam, voorheen o.a. minister van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


 
HIER REGISTREREN
Copyright © 2017, University of Aruba, All rights reserved.

Our mailing address is:
Center for Lifelong Learning
University of Aruba
L.G. Smith Blvd. 158
E: cll@ua.aw
T: 5262258; 5262259