The University of Aruba, Faculty of Arts and Science, Dep.
Social Work and Development organiseert samen met Zuyd University of Applied Sciences, faculteit Sociale Studies en Gezondheidszorg te Sittard/Heerlen, Nederland de volgende workshops met als centrale thema:
PROFESSIONALISERING VAN HET METHODISCH HANDELEN EN HET SAMENWERKEN MET OUDERS
Organisatie en inhoud
De workshops worden aangeboden in samenwerking tussen de universiteit van Aruba en Zuyd Hogeschool uit NederlandDaarbij komen als sub-thema’s aan de orde: methodisch werken, professionele ouderbetrokkenheid en oudergerichtheid in diverse sectoren, en intervisietraining m.b.t. professioneel communiceren met ouders. Bij de twee workshopdagen over professioneel werken met ouders worden deelnemers expliciet geadviseerd voor beiden in te schrijven. Deelnemers worden toegerust met generieke kennis over methodisch werken en de intervisiemethodiek en specifiek over het professioneel samenwerken met ouders. De workshops  worden verzorgd door dhr. Wim Goossens, dhr. Pieter Remmerswaal en als gastdocent mevr. José Koster.
 
Doelen
Na afloop van de workshops hebben de deelnemers rondom het professioneel samenwerken met ouders de onderstaande leerresultaten bereikt:

Maandag 23-10-2017Methodisch Werken: kernelementen van methodisch werken benoemen, processen onderscheiden en methodieken op micro –,  meso- en macroniveau schetsen en theoretische referentiekaders bij gebruikte methoden kunnen benoemen/legitimeren

Dinsdag 24-10-2017: Professionele ouderbetrokkenheid en oudergerichtheid in diverse sectoren: Invloed van eigen beelden over ouderschap onderkennen. Kernelementen van een oudergerichte benadering schetsen.

Woensdag 25-10-2017: Professioneel samenwerken met ouders in de praktijk: Denkschema over ouderschap toepassen. Diverse gespreksmodellen en vaardigheden toepassen in de omgang met ouders. Werken met lastige gesprekssituaties.

Donderdag 26-10-2017: Intervisietraining t.b.v. professioneel werken met ouders: de kern van de intervisiemethodiek en het intervisieproces schetsen met een focus op intervisievraagstukken rondom het werken met ouders. 
Doelgroep en werkwijze
Genodigden voor deze workshops zijn docenten van de universiteit én professionals uit het werkveld van Welzijn en (Gezondheids)Zorg van Aruba en mogelijk regio. Deze week is speciaal voor disciplines die contacten met ouders onderhouden of hen begeleiden, zoals gedragswetenschappers (pedagogen, psychologen, psychiaters) social workers, groeps- en activiteitenbegeleiders en pedagogische medewerkers, maar ook in de bredere gezondheidszorg zoals verpleegkundigen.

 
Tijden
De workshops zijn van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.
Zaal
Wordt nader bekend gemaakt.
Prijs
Regulier: Awg 225,00

Early bird special: Awg 202.50  (voor 2 oktober 2017 geregistreren en betalen)
Studenten: Awg 56.25  
Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname uitgereikt door de Universiteit van Aruba en Zuyd Hogeschool.

 
Trainers / Begeleiders 
Wim Goossens is expertdocent, geregistreerd supervisor, coach (geregistreerd team- en E coach) en als trainer verbonden aan de faculteit Social Sociale Studies en Educatie en de faculteit Gezondheidszorg van Zuyd Hogeschool, Nederland. Hij vervult een scala aan onderwijskundige rollen, waaronder methodiekdocent. Voor wat betreft werken met ouders heeft hij een minor, keuzemodules en workshops/trainingen ontwikkeld. Hij geeft regelmatig lezingen over dit onderwerp en is als projectleider vanuit Zuyd Hogeschool kartrekker van een internationaal project over ‘parenting’, het International Parenting Program,  waarin 7 Europese hogescholen en universiteiten samenwerken. Hij publiceerde veel over ouderschap, maar ook over (team)coaching en groepsdynamica.
Pieter Remmerswaal is gastdocent bij Zuyd Hogeschool in Heerlen en bij meerdere universiteiten en hogescholen in Nederland. Vanuit Trifier International Social Issues in Rijen is hij licentiehouder Aruba en andere Caraïbische delen van het Koninkrijk en hij coördineert sinds ruim 20 jaar bijscholing en training van professionals in de (jeugd) hulpverlening op Aruba. Pieter is mede oprichter en erelid van de redactie van tijdschrift Ouderschapskennis. Hij publiceerde vele artikelen over professioneel samenwerken met ouders en begin dit jaar bracht hij met Ad de Gouw het “Basisboek professioneel werken met ouders” uit, dat de prikkelende ondertitel heeft: “Snap jij die ouders?”
José Koster is enkele dagen beschikbaar op Aruba en biedt - op verzoek van Goossens en Remmerswaal - als gastdocente haar aanvullende expertise in de workshops over ouderschap.
Vanuit haar eigen onderneming ‘Expertise in ouderschap’ in Haarlem biedt zij onderwijs, training en coaching aan beroepskrachten en hogescholen. Zij is bovendien coördinator bij Homestart, een vrijwilligersproject voor gezinscoaching van Humanitas in Amsterdam.
REGISTREER
Copyright ©  2017, Universiteit van Aruba& Zuyd UAS,
All rights reserved.Our mailing address is:
Universiteit van Aruba
Center for Lifelong learning
L.G. Smith Blvd. 158
Oranjestad, Aruba
T. 526 2258 or 526 2259
E. CLL@ua.aw