Universiteit van Aruba nodigt u uit voor een lezing:
Toegankelijkheid in een vergrijzend Aruba
Inhoud
De Universiteit nodigt u uit voor een verfrissend perspectief op het vergroten van toegankelijkheid van Aruba voor mensen met beperkingen, waaronder veelal 60-plussers.
Knelpunten op Aruba zijn o.a. toegankelijkheid van gebouwen, infrastructuur, vervoer, zorg, voorzieningen en dienstverlening. Geen of gebrekkige toegang kan leiden tot afname van de zelfbeschikking van mensen, toename van afhankelijkheid of zelfs uitsluiting van deelname in de maatschappij, sociaal isolement en eenzaamheid. Mieke de Droog presenteert oplossingen, die naar voren gebracht zijn in haar PhD onderzoek en recente focusgroep sessies met rond de 30 organisaties op Aruba, georganiseerd door Club Kibrahacha 60+. Voorlichting, bewustwording en samenwerking blijken elementair. De lezing van Marij van den Wildenberg voorziet in tal van praktische oplossingen.  Zij zal laten zien dat hetgeen we voor 60-plussers doen, way finding voor iedereen makkelijker maakt. Na afloop van haar lezing zal Marij het boek “Architectuur door andere ogen” aanbieden aan enkele belangrijke stakeholders.
Informatie
Dinsdag, 23 januari
7 pm - 8 pm
Aula, Universiteit van Aruba
J.E. Irausquinplein 4
Toegang is vrij van kosten
Sprekers
Marij van den Wildenberg is geboren en getogen in Nederland. Na haar studie Ergonomie specialiseerde zij zich in toegankelijkheid van de gebouwde omgeving. Zij denkt en werkt mensgericht vanuit een design for all principe; ontwerpen met oog voor iedereen, inclusief mensen met beperkingen. Zij werkt, sinds de jaren '80, bij Bartiméus, een organisatie voor mensen met een visuele beperking. Zij is daar verantwoordelijk voor het up to date houden van de kennis op het gebied van fysieke en visuele toegankelijkheid. Verder wordt zij als adviseur ingeschakeld bij alle bouw- en verbouwplannen en adviseert zij ook derden. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn: dag- en kunstlicht, het gebruik van contrasten, tactiele variatie en het akoestisch klimaat. Op verzoek geeft zij gastlessen aan opleidingen voor bouwkunde en (binnenhuis)architectuur. Zij is niet helemaal onbekend met het Caraïbisch gebied. Familieleden woonden en werkten gedurende een groot aantal jaren op Curaçao.
 
Mieke de Droog is docent, onderzoeker en Vice Decaan bij de Universiteit van Aruba (Faculty of Arts & Science). Zij heeft een bachelor’s degree als Maatschappelijk werker, een Master in Public Administration and Organizational Science en een PhD bij de Universiteit van Utrecht. Ze woont en werkt ruim 25 jaar op Aruba. Haar focus is disability studies en versterking van de dienstverlening, uitgaande van de eigen kracht van mensen.

 
HIER REGISTREREN
Copyright © 2018, University of Aruba, All rights reserved.

Our mailing address is:
Center for Lifelong Learning
University of Aruba
L.G. Smith Blvd. 158
T: 5262258; 5262259
E: cll@ua.aw