De Universiteit van Aruba heeft het genoegen u uit te nodigen voor een seminar getiteld:
View this email in your browser
 
Toekomstbestendige en Experimentele      Regelgeving   
      
Woensdag, 8 november 2017
16:30-19:30 uur
 Zaal A, Universiteit van Aruba
J.E. Irausquinplein 4
Prijs: Afl. 200.00

 
Inhoud
Wet- en regelgevers staan onder toenemende druk om in te spelen op maatschappelijke en technologische innovatie. Of het nu gaat om zelfrijdende auto’s, drones, human chipping, blockchain, big data, de deeleconomie van Uber en Airbnb, of om internetstemmen, de regelgevende reactie moet ‘toekomstbestendig’ zijn! Dat geldt voor ongewenste innovatieve praktijken, die liefst per direct beteugeld worden, maar evenzeer bestaat behoefte aan juridische aansporing en ondersteuning voor het bevorderen van gewenste innovatieve praktijken, of daarop gerichte proefnemingen. In beide perspectieven is experimentele regelgeving, zoals door ‘regelluwe zones’, een belangrijk instrument om gedurende korte tijd en meestal lokaal, een uitzonderlijk regiem van kracht te laten zijn om innovaties uit te proberen en te bezien welke (combinatie van) beteugeling en/of bevordering wenselijk of noodzakelijk is. Een belangrijke vraag is natuurlijk hoeveel experimenteerruimte rechtstatelijk beschouwd aanvaardbaar is, zoals met het oog op rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, zeggenschap en de bescherming van fundamentele rechten, en hoe deze ruimte het best kan worden gebruikt; in een goede balans tussen effectief en legitiem.
 
De uitdaging die innovatie vormt voor regelgeving is zo oud als het recht zelf. Zelden was de dynamiek echter zo groot en zo alomtegenwoordig. En zo kan het zijn dat ook de Arubaanse overheid zich terdege moet bezinnen op mogelijkheden om de toekomstbestendigheid van hun regelgeving te bevorderen, zoals door experimentele regimes. Dit seminar is bedoeld om met regelgevers, innovators (publiek of privaat) en anderen met interesse in ‘verantwoordelijk innoveren’, te spreken over de hedendaagse inzichten en praktijken op dat gebied.


Programma
Het programma bestaat uit vier onderdelen:
 
1. Casus: Brave New World
Ter introductie wordt beknopt ingegaan op een aantal nieuwe uitdagingen voor regelgeving. Niet alleen van nieuwe technologie, zoals drones, maar ook van nieuwe vormen van governance, zoals de deeleconomie, en van nieuwe instrumenten van regelgeving, zoals techno-regulering.  
 
2. Toekomstbestendige regelgeving
Hoe kan worden voorkomen dat regelgeving (aldoor) achterloopt op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen? Moet het altijd worden voorkomen en indien niet, hoe kan regelgeving enerzijds zekerheid bieden en anderzijds flexibel blijven?
 
3. Experimentele regelgeving
Experimentele regelgeving behelst een combinatie van zekerheid en flexibiliteit waarmee het mogelijk wordt innovatieve technieken, sturingsvormen of regels in de praktijk uit te proberen om de resultaten daarvan later te evalueren en mogelijk op grote(re) schaal toe te passen. Die verschillende vormen van experimentele regimes – in het bijzonder experimenteren door derogatie, devolutie, en open textuur – worden juridisch nader verkend.

 
4. Casus: Living Lab Aruba?
Steeds vaker gaat experimenteren door en met regelgeving gepaard met het mogelijk maken van zogenoemde ‘Living labs’, als zo getrouw mogelijke nabootsingen van de werkelijkheid. Zou Aruba zo’n living lab kunnen zijn, als een proeftuin en voortrekker in de co-evolutie van innovatie in technologie, sturing en regulering, en voorbeeld voor andere landen in de Cariben, in het Koninkrijk en daarbuiten? Welk soort regelgeving zou gewenst of nodig zijn om dit soort ideeën te bevorderen of te beteugelen?

 
HIER REGISTREREN

Spreker
Prof. mr. dr. M.A. Heldeweg, hoogleraar Law, Governance & Technology van de Universiteit Twente en gasthoogleraar Law & Smart regulation bij de Universiteit van Aruba
 

 
Copyright © 2017, University of Aruba, All rights reserved.

Our mailing address is:
Center for Lifelong Learning
University of Aruba
L.G. Smith Blvd. 158
E: cll@ua.aw
T: 5262258; 5262259