Lerarenopleiding Wiskunde

wis

Academic programs

A student who finishes this program is a ‘tweedegraads’ teacher of Mathematics. The student can give lessons in high school at all levels, except ‘bovenbouw’ of havo and vwo. It is also possible to teach at EPI.

This program is a 4-year program, but if you are already a ‘eerstegraads’ of  ‘tweedegraads’ teacher for another subject, you can do the program in less than four years. This is also possible in some cases for those who have done a study in Mathematics.

During the program you will learn a lot more of Mathematics. You will also learn how to teach. The best way to learn how to teach is to do it. From the first year you will go to ‘stage’ one day a week.

We have our own digital learning environment called ELOUA. You can find it at www.stone.ua.aw. This is only for students and not for guests.

CONTACT US

Information
(297) 526-2266
Admission
(297) 526-2257

Email: tim.croes@ua.aw
Dean of the Faculty of Arts & Science

Osiris Student

FAS students have the opportunity to log in Osiris Student. Students can see their grades, access their transcripts and register for courses and exams. If you have any doubts you can always contact oea@ua.aw.

Prospective students

Toelatingseisen

Iemand die aan minstens één van onderstaande voorwaarden voldoet is in principe direct toelaatbaar.

  • Havodiploma met wiskunde B
  • VWO-diploma met wiskunde A of B
  • EPI-diploma niveau 4
  • Propedeuse (technische) HBO-opleiding met voldoende wiskunde
  • Derdegraads bevoegdheid wiskunde

Toelatingstoets

Indien men een havodiploma heeft met wiskunde A, dan is het mogelijk om een toelatingstoets af te leggen om alsnog toegelaten te worden tot de opleiding. Voor deze toets zal materiaal bestudeerd moeten worden van niveau havo wiskunde B. De toelatingstoets is op donderdag 3 augustus 2017 van 12.00 tot 14.00 uur.

CNaVT-toets

Het behalen van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal maakt deel uit van de eisen om toegelaten te worden tot het tweede jaar. Deze toets is alleen voor studenten met een havodiploma die voor het vak Nederlands lager hebben gescoord dan een 5,5 voor het schoolexamen of eindexamen en voor studenten met een EPI-diploma niveau 4. Studenten die een HBO-propedeuse in Nederland hebben gehaald hebben vrijstelling van deze toets.

Studenten die deze toets moeten afleggen kunnen beginnen met het eerste jaar en volgen gedurende dat jaar extra lessen voor deze toets.

Internship guide and regulations

Doel van het Werken, Ervaren en Reflecteren, WER, is de ontwikkeling van competenties voor het beroep van leraar. Richtinggevend daarvoor zijn de bekwaamheidseisen, ontwikkeld door het Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL), die aan een beginnende docent gesteld worden. De bekwaamheidseisen zijn te vinden op www.onderwijscooperatie.nl. Uitgangspunten zijn de ervaringen rondom het leren op een school, stage lopen, de eigen leervragen daarbij, de feedback en adviezen daarbij en de bewijzen van bekwaam handelen die dat oplevert. In het programma van WER 1A bereid je je voor op het stagelopen en het onderwijswereld te leren kennen. In het daarop aansluitende programma van WER 1B en WER 1C biedt je de mogelijkheid om zoveel mogelijk te leren van de kennismaking met de praktijk op school. In de opvolgende WER 2, WER 3 en WER 4 zal de nadruk meer liggen op het lesgeven en het beroep van leraar in zijn totaliteit. De bijeenkomsten worden dan meer vraaggestuurd en op thema’s gericht. Dus met de jaren worden de WER-bijeenkomsten minder en de stagedagen meer.

Het begin is een introductie op het leren van je werk, dat wil zeggen het leren op een stageschool, en op het verbinden van leren en werken, dat wil zeggen het sturen en verdiepen van je leerproces en de reflectie op de ervaringen die je daar opdoet.