Investment in emerging and frontier markets

Aruba Investment Study Club University of Aruba (AISCUA) cordially invites you to a lecture on investment in emerging and frontier markets.

Roberto Lampl, Head of Emerging Markets ex-Asia and Portfolio Manager, will share his experience as an intrinsic value orientated investor in emerging and frontier markets explaining the importance of financial and non-financial analysis.

Interested in this lecture?

Learn more

 

50 euro bill and euro coins

Openbare Financiën, Beleid en Toezicht

Hoe kan financieel toezicht bijdragen aan het bereiken van houdbare overheidsfinanciën? In dit openbaar college wordt aan de hand van inzichten en ervaringen uit de praktijk ingegaan op het financieel toezicht in Aruba, de rollen en rolvastheid van de toezichthouders en op de uitdagingen voor de Arubaanse openbare financiën en de betekenis daarvan voor het begrotingsbeleid en de stakeholders.

Read more

robot in suit, reaching to shake your hand

Personal investing in times of zero interest

Saving for a house, retirement or a new car today can be a sobering experience: Any investment that is safe generates hardly any return, and any investment that promises a decent return is associated with considerable risk. In his presentation, Oliver Wojahn will present the current status of different asset classes (stocks, bonds, real estate, etc.) and discuss the importance of asset allocation and diversification. It will be shown how Robo-advisors can assist in finding your best investment strategy.

Read more

De Fiscale Internationale Trends

De Universiteit van Aruba heeft het genoegen u uit te nodigen voor een openbare lezing.

Read more

Handel

Hoe worden handelscijfers inzichtelijk gemaakt en welk effect hebben handelsstromen op Aruba?

Mensen en instellingen kunnen handel drijven vanuit verschillende motieven. De spreker zal een overzicht schetsen van de belangrijkste motieven.

Read more

The world’s biggest market explained

The Center for Lifelong Learning (CLL) of the University of Aruba invites you to have a look into the world of foreign exchange markets. The exchange markets are by far the largest segment of all financial markets and its developments can have far reaching consequences for individual countries and currency blocks.

Read more

Kiezen of delen?

Nieuwe president, nieuw beleid. De gevolgen van de verkiezing van de Amerikaanse president voor de financiële markten

Op acht november kiezen de Amerikanen hun 45ste president. Een nieuwe president betekent een nieuw economisch beleid.

Read more

De fiscale internationale trends

De Financieel Economische Faculteit (FEF) van de Universiteit van Aruba in samenwerking met Deloitte nodigt u uit voor een lezing: De Fiscale internationale trends gegeven door prof. dr. Peter Kavelaars.

Read more